آخرین تغییرات برنامه در نگارش ۲٫۲٫۱۳۹۸٫۷۹

افزودن امکان کنترل اینکه طول میلگرد تقویت به اندازه مشخصی باشد یا به اندازه درصد معینی باشد یا به اندازه طول تیرچه باشد و استفاده از طول به دست آمده در محاسبه وزن نهایی خرپا. افزودن امکان محاسبه طول، عرض و ضخامت تیرچه های کرومیت و محاسبه وزن آن براساس جرم حجمی (وزن مخصوص) آهن […]

مطالعه متن کامل

آخرین تغییرات برنامه در نگارش ۲٫۱٫۱۳۹۸٫۷۴

افزودن مانده در گردش برای کلیه دفاتر حسابداری برنامه. امکان انتخاب قیمت پیشنهادی فروش برای اجناس هنگام تعریف کالا یا در فاکتور فروش به همراه امکان چاپ آن. امکان فروش مستقیم کالاها از منوی فاکتور فروش با استفاده از چند کلیک ساده یا استفاده از کلیدهای میانبر. (تهیه در صفحه بالای فاکتور) امکان انتخاب گروه […]

مطالعه متن کامل