نرم افزار حسابداری تولید و فروش تیرچه بر پایه برنامه حسابداری مکانیزه فروغ سوار شده است.
برای آشنایی با قسمت‌های مختلف نرم افزار حسابداری پایه به این فهرست راهنما مراجعه کنید.

نرم افزار حسابداری فروش تیرچه

معرفی کوتاه فرایند فروش تیرچه که در هر سه نرم‌افزار مشترک است

منوی ثبت فی روز هر کیلو خرپا و هر متر بتن ریزی

برای استفاده از برنامه تیرچه ابتدا در بخش آخرین قیمت‌ها، فی روز هر کیلو خرپا و فی روز هر متر بتن ریزی مشخص می‌شود. از این فی برای تنظیم فی فروش هر عدد تیرچه براساس وزن میلگردها و طول خرپا به‌صورت پیش‌فرض استفاده می‌شود. ضمن اینکه این جدول در پایان دوره نوسانات قیمتی هر کیلو خرپا و هر متر بتن ریزی را مشخص می‌کند. از این جدول می‌توان نمودارهای مختلفی بدست آورد. از اولین ردیف فی‌های جدول به‌صورت پیش‌فرض برای محاسبه‌ی قیمت‌تمام‌شده‌ی تیرچه‌ها استفاده می‌شود.

در مرحله بعد بایستی مشخصات تیرچه ثبت شود. در برنامه علاوه بر تیرچه، امکان ثبت کالاهای دیگر نیز وجود دارد که کد آنها با تنظیمات دلخواه شما از کدهای تیرچه‌ها جدا می‌شود. مطابق با شکل، ریز مشخصات تیرچه‌ها براساس تعداد و فی میلگرد بالا، میلگرد پائین، میلگرد تقویتی و میلگرد زیگزاگ تنظیم می‌شود. یک جدول وجود دارد که وزن واحد فی در آنها درج شده و برای دفعات بعد از آن استفاده می‌شود. پس از تنظیم طول و ارتفاع و مشخص شدن وزن کل تیرچه، امکان ثبت مشخصات تیرچه فراهم است.

فهرست مشخصات تیرچه ها
ثتب مشخصات تیرچه نرم افزار حسابداری مخصوص فروش و تولید تیرچه و بلوک

همانطور که در شکل‌های فوق قابل مشاهده است پس از ثبت مشخصات تیرچه، فهرستی از مشخصات تیرچه‌های تعریف‌شده در دسترس خواهد بود. در هر یک از بخش‌های مختلف سیستم هرگاه بر روی کلید جزئیات تیرچه کلیک شود، ریز جزئیات تیرچه به همراه قیمت فروش روز آن در معرض دید شما قرار خواهد گرفت.

ثبت تیرچه در فاکتور فروش نرم افزار حسابداری مخصوص فروش و تولید تیرچه و بلوک
طراحی قالب مخصوص چاپ تیرچه در محیط fastreport
نمونه فاکتور چاپ مشخصات تیرچه
فاکتور فروش تیرچه قبل از ثبت نهایی فاکتور نرم افزار حسابداری مخصوص فروش و تولید تیرچه و بلوک
نمایش منوی قالب‌های آماده چاپ تیرچه
نمونه فاکتور چاپ مشخصات تیرچه

برای فروش تیرچه همانطور که در این شکل‌ها قابل مشاهده است ابتدا کد تیرچه انتخاب می‌شود. کد تیرچه می‌تواند از منوی تیرچه‌ها انتخاب شده و یا نوشته شود. همچنین اگر ویژگی بارکد را داشته باشید و بارکدخوان  را بر روی لیبل بکشید، کد تیرچه نوشته می‌شود. پس از انتخاب کد یک جدول نمایش داده می‌شود که فی روز هر کیلو خرپا و هر متر بتن ریزی را از جدول آخرین قیمت‌ها فراخوانی می‌کند. شما فقط کافی‌ست که تعداد تیرچه را مشخص کنید و ردیف فاکتور را ثبت کنید. همه کارها اتوماتیک انجام می‌شود. اگر تمایل داشته باشید امکان تغییر هر یک از فی‌های بتن‌ریزی و خرپا یا فی نهایی تیرچه نیز فراهم است.

پس از ثبت فاکتور فروش که می‌تواند حاوی کالاها و تیرچه‌های نامحدودی باشد. و پس از تسویه حساب با مشتری از طریق چک، نقد، بانک، برات یا نسیه ؛ منویی ظاهر می‌شود که به شما امکان انتخاب چاپ فاکتور یا ثبت فاکتور جدید و یا مراجعه به فاکتور پیشین را می‌دهد.

پس از انتخاب گزینه چاپ منویی ظاهر می‌شود که حاوی فهرست قالب‌های آماده چاپ است. این قالب‌ها به تعداد زیاد و با طراحی‌های پیش‌فرض در برنامه موجود است که امکان تغییر جزئیات آن براساس نیاز یا سلیقه شما به راحتی و در محیط fast report فراهم است.

انبارداری و کنترل موجودی تیرچه

معرفی کوتاه فرایند انبارداری تیرچه که در نرم افزار انبار و تولید وجود دارد

ثبت موجودی ابتدای دوره تیرچه

درصورتی که می‌خواهید وضعیت موجودی تیرچه‌ی شما نیز کنترل و مشخص شود بایستی از نرم افزار حسابداری فروش و انبار تیرچه استفاده کنید. در این برنامه هر تیرچه می‌تواند یک موجودی ابتدای دوره در هریک از انبارها داشته باشد. همچنین هنگام فروش پس از مشخص‌شدن تعداد فروخته شده، وضعیت موجودی تیرچه کنترل شده و درصورت بیشتر از حد بودن اعلام می‌شود. نوع اسناد حسابداری برنامه انبار و تولید تیرچه برخلاف برنامه‌ی فقط فروش مبتنی بر موجودی کالا و قیمت تمام‌شده‌ی کالاهاست. هر لحظه که اراده کنید قیمت تمام‌شده‌ی تیرچه‌ها نمایان شده و شما می‌توانید به گزارشات دقیق مالی و حسابداری دست یافته و سودوزیان خویش را به‌دست آورید. همچنین در دفاتر جداگانه‌ای امکان رصدکردن کارت انبار تیرچه و کاردکس حسابداری آن به‌صورت لحظه‌ای فراهم است. در برنامه پایه فروغ امکان ثبت رسید دستی و حواله دستی انبار به همراه امکان جابجایی بین انبارها به مجموع داشته‌های شما اضافه می‌شود.

تولید ، انبار و فروش تیرچه

معرفی کوتاه فرایند تولید تیرچه که در نرم افزار مخصوص تولید وجود دارد

نرم افزار حسابداری تولید تیرچه
به دست آوردن قیمت تمام شده تیرچه

اگر بخش تولید تیرچه را داشته باشید دیگر نیازی به هیچ چیزی نخواهید داشت. شما با توجه به عملیات تولید موجود در برنامه امکان آن را دارید که همه هزینه‌های تولید را مشخص کرده و قیمت نهایی تیرچه یا تیرچه‌های به‌دست آمده را مشخص کنید.

این فرایند ضمن کنترل تولید تیرچه در پنج مرحله‌ی مختلف، مدیریت پروژه‌ها را نیز بر عهده می‌گیرد. در خط تولید امکان ارسال انواع کالا یا حتی تیرچه به خط تولید فراهم است. امکان ثبت خدمات دریافتی وجود دارد. تسهیم حقوق کارمندان انجام می‌شود. وضعیت مواد برگشتی مشخص می‌شود. و در نهایت تعداد و فی تمام شده تیرچه تولیدی در مقاطع زمانی متفاوت معلوم می‌شود.

سیستم به‌گونه‌ای است که به ازاء هر مقطع زمانی یک سند حسابداری به‌صورت اتوماتیک ثبت شده و سند نهایی تکمیل فرایند تولید به همراه تشخیص قیمت تمام‌شده‌ی تولید، پس از اعلام بسته‌شدن خط تولید ثبت و محاسبه می‌شود.

نرم افزار حسابداری تیرچه بر پایه برنامه حسابداری مکانیزه فروغ سوار شده است.
برای آشنایی با قسمت‌های مختلف نرم افزار حسابداری پایه به این فهرست راهنما مراجعه کنید.