آخرین تغییرات برنامه در نگارش ۲٫۱٫۱۳۹۸٫۷۴

افزودن مانده در گردش برای کلیه دفاتر حسابداری برنامه. امکان انتخاب قیمت پیشنهادی فروش برای اجناس هنگام تعریف کالا یا در فاکتور فروش به همراه امکان چاپ آن. امکان فروش مستقیم کالاها از منوی فاکتور فروش با استفاده از چند کلیک ساده یا استفاده از کلیدهای میانبر. (تهیه در صفحه بالای فاکتور) امکان انتخاب گروه […]

مطالعه متن کامل