آخرین تغییرات برنامه در نگارش ۲٫۱٫۱۳۹۸٫۷۴

  • افزودن مانده در گردش برای کلیه دفاتر حسابداری برنامه.
  • امکان انتخاب قیمت پیشنهادی فروش برای اجناس هنگام تعریف کالا یا در فاکتور فروش به همراه امکان چاپ آن.
  • امکان فروش مستقیم کالاها از منوی فاکتور فروش با استفاده از چند کلیک ساده یا استفاده از کلیدهای میانبر. (تهیه در صفحه بالای فاکتور)
  • امکان انتخاب گروه درآمد یا هزینه و تفکیک گزارشات حسابداری برمبنای سرفصل کل (گروه درآمد یا هزینه) . هر کدام از عناوین هزینه و درآمد می تواند به یک گروه متصل شده و تحت سرفصل کل در برنامه حسابداری اتوماتیک نمایش داده شوند.
  • تغییر ساختار سند هزینه و درآمد جنسی به همراه تغییر نحوه نمایش مانده هزینه ها و درآمدهای جنسی در برنامه.

یک پیام بگذارید

Your email address will not be published.